ISO

Przedsiębiorstwo TOOLCO od roku 2000 ma wprowadzony i stale doskonalony System Zarządzania Jakością oparty o normę ISO 9001:2008.

Kolejno zdobywane certyfikaty stanowią potwierdzenie wiarygodności i pomagają budować wizerunek odpowiedzialnego partnera, zorientowanego na działania projakościowe i nieustanny rozwój.

  

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI

Rozszerzając swoją działalność Przedsiębiorstwo TOOLCO otworzyło dział akcesoriów dachowych i wprowadziło tam Zakładową Kontrolę Produkcji w celu zapewnienia stabilności produkcji i uzyskania przez nasze wyroby wyznaczonych cech zgodnych ze specyfikacją techniczną.

ITB

Od 2012 roku Przedsiębiorstwo TOOLCO posiada dokument Aprobaty Technicznej na „Akcesoria dachowe” wydanej w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, Stwierdzający przydatność do stosowania w budownictwie naszych wyrobów. W trakcie uruchamiania i wdrażania do produkcji nowych wyrobów, na bieżąco dokonujemy nowelizacji Aprobaty Technicznej o nowe akcesoria dachowe.

Dbając o wizerunek naszej firmy i wychodząc na przeciw klienta, sukcesywnie poszerzamy zakres badań na naszych wyrobach. Dodatkowo akcesoria dachowe badamy na odporność korozyjną w komorze solnej, jak również badamy odporność farby proszkowej na działanie sztucznego promieniowania lampy ksenonowej (promieniowanie UV). Wszystkie te badania są wykonywane w Zakładzie Materiałów Budowlanych ITB.